Letný dobrodružný kemp loptových hier a futbalu, 6. ročník - 2019

TERMÍNY:

1. kemp: 14.07 – 19.07. 2019, Zemné 

2. kemp: 21.07 – 26.07. 2019, Zemné
3. kemp: 28.07 – 02.08. 2019, Zemné
4. kemp: 05.08 – 09.08. 2019, Zemné
5. kemp: 12.08 – 16.08. 2019, Komárno

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z. – Gooal Academy & Just4Keepers Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Szilárd Kantár
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email 1: 
j4kgooalacademy@gmail.com
Email 2: j4klondon@gmail.com

Fotogaléria z minulých ročníkov:

Informácie o letnom kempe:

Letné kempy s najpestrejším programom pre deti v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2019. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít zasa spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Kemp sa dá objednať s ubytovaním a s plnou penziou alebo bez ubytovania.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 6 do 16 rokov. 

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov je každú nedeľu o 17:00 hod., koniec v piatok okolo 17.00 hod.

Termíny kempov sú nasledovné:

1. kemp: 14.07 –  19.07. 2019, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2. kemp: 21.07 –  26.07. 2019, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
3. kemp: 28.07 – 02.08. 2019, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
4. kemp: 05.08 – 09.08. 2019, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
5. kemp: 12.08 – 16.08. 2019, Komárno (PRIHLÁSIŤ SA TU) na základnej škole Eötvösa, (len 89€)

 

Cena kempu:  178 € , cena denného kempu s vlastnou dopravou bez ubytovania 93 €

Cena kempu zahŕňa: ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed, olovrant, večera), úrazové poistenie, vecné ceny. Cena denného kempu zagŕňa: obed, úrazové poistenie, vecné ceny

Kempy sú kapacitou limitovaný, takže spolu s prihláškou prosíme zaplatiť aj zálohu 90€ za potvrdenie Vašej prihlášky.
Zálohu treba poslať  na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK46 5600 0000 0015 4558 3001 Prima banka. Pri prevode prosíme zadať meno Vašho dieťaťa. Táto záloha je nenávratná. V prípade ochorenia sa dá vymeniť termín kempu (po dohode s vedúcim kempu) alebo posielame športové oblečenie v tej cene.

Náš tím:

V neposlednom rade by sme Vám chceli predstaviť tím, ktorý sa stará o Vaše deti.

  • Mgr. Štefan Labay – učiteľ telesnej výchovy, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma
  • Benjamin Nagy – Universitný študent informatiky a biológie, futbalový tréner
  • Kantár Szilárd Mgr. – učiteľ telesnej výchovy a biológie, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma z fitnessu, z plávania a z manažmentu
  • Németh Péter Mgr. – učitel telesnej výchovy a matematiky – tréner s UEFA futbalovou licenciou, pracovník centrumu voľného času v Kolárove
  • Tomáš Madarász – fitness tréner, futbalový tréner
Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Video z minulého ročníka: