11. ročník J4K brankárskeho kempu v Zemnom

ČAS A MIESTO:

1. Termín:
 ——————————————-
2. Termín: 05.7.2020 – 10.7.2020, Zemné,
3. Termín: 12.7.2020 – 17.7.2020, Zemné
4. Termín: 19.07.2020 – 24.07.2020, Zemné
5. Termín: 02.08.2020 – 07.08.2020, Zemné
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z. – Just4Keepers Slovakia
Kontaktná osoba: Szilárd Kantár

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email: 
j4kgooalacademy@gmail.com

Informácie o kempe:

Letné brankárske kempy s najpestrejším programom pre brankárov v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2020. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Na brankársky kemp pripravujeme prekvapenia pre tých zúčastnených, ktorí sa už viackrát zúčastnili našich táborov. O novinkách budeme v čas každého prihláseného informovať;.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 7 do 17 rokov.

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov: 1. termín 30.06., utork od 18.00 hod. a koniec v nedeľu okolo 16.00 hod. Na ďalšie termíny nastupujú brankári každú nedeľu o 17.00 hod., koniec v piatok okolo 16.00 hod.

Termíny kempov:

1) kemp: ———————————————————

2) kemp: 05.07. – 10.07. 2020 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
3) kemp: 12.07. – 17.07. 2020 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
4) kemp: 19.07. – 24.07. 2020 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
5) kemp: 02.08. – 07.08. 2020 (PRIHLÁSIŤ SA TU)

Prineste si so sebou:
Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šlapky a fotokópiu preukazu positenca.

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú infomovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

Všetci zúčastnení dostanú od nás darčeky:

 • NOVINKA – Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti detí. Prednášky vo voľnom čase a hra CASHFLOW (bežná cena kurzu spolu €340)
 • Plavba na rieke Váh (bežná cena €10) 
 • Jazda na koči (bežná cena €10) 
 • Tenisové kurty na celý týždeň (bežná cena €10) 
 • Strelnica (bežná cena €10/hod.)  
 • Švihadlo (bežná cena €15
 • Mini Band na posilňovanie (bežná cena €14 
 • Vyhodnotenie hráča alebo brankára so systémom CATAPULT (bežná cena €50/hod. 
 • Videoprezentácia –  cvičenia na výbušnú silu (bežná cena €95)
 • Fotky z kempu (bežná cena €10)
 • Videá z kempu (bežná cena €15)
CENA KEMPU ZAHŔŇA:

NOVINKU – Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti detí. Prednášky vo voľnom čase a hra CASHFLOW (bežná cena kurzu spolu €340)

 • ubytovanie v dome Károlyi alebo v ubytovni PD (bežná cena €8/deň spolu €40)
 • denne 3 tréningy, spolu 15 tréningových jednotiek (bežná cena 15x €10 Spolu: €150)
 • 4x strava za deň (bežná cena  €14/deň Spolu €70)
 • spoločenské besedy orientované na hlavnú tému kempu
 • spoločenské aktivity s animátormi
 • Plavba na rieke Váh (bežná cena €10)
 • Jazda na koči (bežná cena €10)
 • Ihriská, tenisové kurty, telocvičňa na celý týždeň (bežná cena €20)
 • Strelnica  (bežná cena €10/hod)
 • Švihadlo (bežná cena €15)
 • Mini Band na posilňovanie (bežná cena €14)
 • CATAPULT 2 x vyhodnotenie hráčskej a brankárskej výkonnosti na tréningu (bežná cena 1x €50/hod Spolu €50.)
 • Videoprezentácia – cvičenia na výbušnú silu (bežná cena €95)
 • Fotky z kempu (bežná cena €10)
 • Osobné tréningové videá z kempu (bežná cena €15)
 • CENA KEMPU SPOLU:  € 849

    Vy zaplatíte za kemp len: 229,- €

Cena kempu bez ubytovania s vlastnou dopravou (len obedy a olovrant): 139,- €

Cena kempu zahŕňa: ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed. olovrant, večera), úrazové poistenie, vecné ceny. Cena kempu bez ubytovania zahŕňa: obed, úrozové poistenie, vecné ceny

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 90€ na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK46 5600 0000 0015 4558 3001 Prima banka.
Pri uhradení uveďte variabilný symbol prvý termín 0001, druhý termín 0002…. atď. a do poznámky uveďte meno a priezvisko brankára. Táto záloha je nenávratná, v prípade ochorenia brankára posielame J4K brankársky výstroj v rovnakej hodnote.

Koho zoberiem nabudúce zo sebou?

Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Videá z minulých ročníkov: