15. ročník J4K brankárskeho kempu v Zemnom

ČAS A MIESTO:

1. kemp-Bayern:
 30.6.2024 – 5.7.2024
2. kemp-FC Porto: 07.7.2024 – 12.7.2024
3. kemp-Liverpool: 11.8.2024 – 16.8.2024
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z.
Kontaktná osoba: 
Szilárd Kantár

 

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email: 
j4kgooalacademy@gmail.com

Informácie o kempe:

Letné brankárske kempy s najpestrejším programom pre brankárov v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2024. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Sme radi, že takmer všetky naše tábory sa stali medzinárodnými a s deťmi komunikujeme minimálne v troch jazykoch. V roku 2022 sme mali táborníkov zo 7 krajín a v roku 2023 z 6 krajín.

Na brankársky kemp pripravujeme prekvapenia pre tých zúčastnených, ktorí sa už viackrát zúčastnili našich táborov. O novinkách budeme v čas každého prihláseného informovať;.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 7 do 17 rokov.

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov: 1. termín 2.07.2023 v nedeľu o 17.00 hod. a koniec 07.07.2023 v piatok okolo 16.00 hod. Na ďalšie termíny nastupujú brankári každú nedeľu o 17.00 hod., koniec v piatok okolo 16.00 hod.

Termíny kempov:

1) kemp-Bayern: 30.06. – 05.07. 2024 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2) kemp-FC Porto: 07.07. – 12.07. 2024 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
3) kemp-Liverpool: 11.08. – 16.08. 2024 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
Prineste si so sebou:
Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Aké denné aktivity zažijú deti na týchto kempoch:

 • Ranná rozcvička a posilňovanie s Fit loptou  
 • Ranná rozcvička a posilňovanie s Mini Bandmi  
 • Hry na pláži v piesku a vo vode    
 • Loptové hry a iné zábavné hry na futbalovom ihrisku     
 • Plavba po rieke Váh    

 •  Vojenské a skautské hry v lese  

  Streľba zo vzduchovky, Zábavné preteky v prírode
 • Spoznaj vidiek – turistika  

 • Tradičné detské pohybové hry v prírode 

 • Preteky 

Deti môžu prísť na jeden deň, na celý týždeň, alebo na viac turnusov!

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaný o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

CENA KEMPU ZAHŔŇA:
 • ubytovanie v dome Károlyi alebo v ubytovni PD
 • denne 3 tréningy, spolu 15 tréningových jednotiek
 • 4x strava za deň
 • spoločenské besedy orientované na hlavnú tému kempu
 • spoločenské aktivity s animátormi
 • Plavba na rieke Váh
 • tréningové tričko
 • Ihriská, tenisové kurty, telocvičňa na celý týždeň

  CENA KEMPU SPOLU: 249,-€

 Cena kempu bez ubytovania s vlastnou dopravou (len obedy a olovrant): 139,- €

Cena kempu zahŕňa: ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed. olovrant, večera), úrazové poistenie, vecné ceny. Cena kempu bez ubytovania zahŕňa: obed, úrozové poistenie, vecné ceny

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 90€ na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK50 7500 3000 0300 0598 9196 CSOB banka.
Pri uhradení do poznámky uveďte meno a priezvisko brankára. Táto záloha je nenávratná, v prípade ochorenia brankára posielame J4K brankársky výstroj v rovnakej hodnote.

Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Videá z minulých ročníkov: