12. ročník J4K brankárskeho kempu v Zemnom

ČAS A MIESTO:

1. Termín:
04.7.2021 – 9.7.2021, Zemné, voľné miesta už iba bez ubytovania
2. Termín: 11.7.2021 – 16.7.2021, Zemné,obsadené
3. Termín: 18.7.2021 – 23.7.2021, Zemné,
4. Termín: 1.8.2021 – 6.8.2021, Zemné
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z. – Just4Keepers Slovakia
Kontaktná osoba: Szilárd Kantár

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email: 
j4kgooalacademy@gmail.com

Informácie o kempe:

Letné brankárske kempy s najpestrejším programom pre brankárov v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2021. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Na brankársky kemp pripravujeme prekvapenia pre tých zúčastnených, ktorí sa už viackrát zúčastnili našich táborov. O novinkách budeme v čas každého prihláseného informovať;.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 7 do 17 rokov.

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov: 1. termín 4.07.2021 v nedeľu o 17.00 hod. a koniec 9.07.2021 v piatok okolo 16.00 hod. Na ďalšie termíny nastupujú brankári každú nedeľu o 17.00 hod., koniec v piatok okolo 16.00 hod.

Termíny kempov:

1) kemp: kemp: 04.07. – 09.07. 2021 (PRIHLÁSIŤ SA TU) už iba bez ubytovania
2) kemp: 11.07. – 16.07. 2021 (PRIHLÁSIŤ SA TU) obsadené
3) kemp: 18.07. – 23.07. 2021 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
4) kemp: 1.08. – 6.08. 2021 (PRIHLÁSIŤ SA TU)

Prineste si so sebou:
Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaný o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

CENA KEMPU ZAHŔŇA:
  • ubytovanie v dome Károlyi alebo v ubytovni PD
  • denne 3 tréningy, spolu 15 tréningových jednotiek
  • 4x strava za deň
  • spoločenské besedy orientované na hlavnú tému kempu
  • spoločenské aktivity s animátormi
  • Plavba na rieke Váh
  • tréningové tričko
  • Ihriská, tenisové kurty, telocvičňa na celý týždeň

    CENA KEMPU SPOLU: 229,-€

 Cena kempu bez ubytovania s vlastnou dopravou (len obedy a olovrant): 139,- €

Cena kempu zahŕňa: ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed. olovrant, večera), úrazové poistenie, vecné ceny. Cena kempu bez ubytovania zahŕňa: obed, úrozové poistenie, vecné ceny

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 90€ na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK46 5600 0000 0015 4558 3001 Prima banka.
Pri uhradení uveďte variabilný symbol prvý termín 0001, druhý termín 0002…. atď. a do poznámky uveďte meno a priezvisko brankára. Táto záloha je nenávratná, v prípade ochorenia brankára posielame J4K brankársky výstroj v rovnakej hodnote.

Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Videá z minulých ročníkov: