Letný dobrodružný kemp futbalu a loptových hier, 11. ročník - 2024

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z. – Gooal Academy & Just4Keepers Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Szilárd Kantár
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email 1: 
j4kslovakia@gmail.com
Email 2: j4klondon@gmail.com

Informácie o letnom kempe:

Letné kempy s najpestrejším programom pre deti v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2023. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít zasa spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Sme radi, že takmer všetky naše tábory sa stali medzinárodnými a s deťmi komunikujeme minimálne v troch jazykoch. V roku 2022 sme mali táborníkov zo 7 krajín.

Kemp sa dá objednať s ubytovaním a s plnou penziou alebo bez ubytovania.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 6 do 16 rokov. 

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov je každú nedeľu o 17:00 hod., koniec v piatok okolo 16.00 hod.

Termíny kempov sú nasledovné:

1. kemp Bayer: 30.06 –  05.07. 2024, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2. kemp Porto: 07.07 –  12.07. 2024, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
3. kemp Liverpool: 11.08 – 16.08. 2024, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)

Prineste si so sebou:

Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Aké denné aktivity zažijú deti na týchto kempoch:

 • Ranná rozcvička a posilňovanie s Fit loptou  
 • Ranná rozcvička a posilňovanie s Mini Bandmi  
 • Hry na pláži v piesku a vo vode    
 • Loptové hry a iné zábavné hry na futbalovom ihrisku     
 • Plavba po rieke Váh    

 •  Vojenské a skautské hry v lese  

  Streľba zo vzduchovky, Zábavné preteky v prírode
 • Spoznaj vidiek – turistika  

 • Tradičné detské pohybové hry v prírode 

 • Preteky 

Deti môžu prísť na jeden deň, na celý týždeň, alebo na viac turnusov!

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

CENA KEMPU ZAHŔŇA:)
 • ubytovanie v dome Károlyi alebo v dome č.667
 • denne 3 tréningy, spolu 15 tréningových jednotiek
 • 4x strava za deň
 • spoločenské besedy orientované na hlavnú tému kempu
 • spoločenské aktivity s animátormi
 • Plavba na rieke Váh
 • Ihriská, tenisové kurty, telocvičňa na celý týždeň 
 • CENA KEMPU SPOLU: 249,-€

Cena kempu v Zemnom bez ubytovania s vlastnou dopravou (len obedy a olovrant): 139,- €

Kempy sú kapacitou limitovaný, takže spolu s prihláškou prosíme zaplatiť aj zálohu 90€ za potvrdenie Vašej prihlášky.
Zálohu treba poslať  na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK46 5600 0000 0015 4558 3001 Prima banka. Pri prevode prosíme zadať meno Vašho dieťaťa. Táto záloha je nenávratná. V prípade ochorenia sa dá vymeniť termín kempu (po dohode s vedúcim kempu) alebo posielame športové oblečenie v tej cene.

Náš tím:

V neposlednom rade by sme Vám chceli predstaviť tím, ktorý sa stará o Vaše deti.

 • Mgr. Štefan Labay – učiteľ telesnej výchovy, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma
 • Benjamin Nagy – Universitný študent informatiky a biológie, futbalový tréner
 • Kantár Szilárd Mgr. – učiteľ telesnej výchovy a biológie, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma z fitnessu, z plávania a z manažmentu
 • Németh Péter Mgr. – učitel telesnej výchovy a matematiky – tréner s UEFA futbalovou licenciou, pracovník centrumu voľného času v Kolárove
 • Juhász Áron – fitness tréner, futbalový tréner

Video z minulého ročníka:

Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja