Letný dobrodružný kemp futbalu a loptových hier, 7. ročník - 2020

TERMÍNY:

1. kemp: 12.07 – 17.07. 2020, Zemné 

2. kemp: 19.07 – 24.07. 2020, Zemné
3. kemp: 26.07 – 31.07. 2020, Zemné
4. kemp: 02.08 – 07.08. 2020, Zemné

ORGANIZÁTOR:

Organizátor:
 J4K o.z. – Gooal Academy & Just4Keepers Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Szilárd Kantár
Miesto: Zemné (+ Mapa Google)

KONTAKT:

Tel. číslo:
 +421 915 738 518
Email 1: 
j4kgooalacademy@gmail.com
Email 2: j4klondon@gmail.com

Informácie o letnom kempe:

Letné kempy s najpestrejším programom pre deti v prekrásnej dedinke pri Váhu v Zemnom otvárajú brány aj v roku 2020. Pohostinnosť domácich občanov a malebné okolie rieky Váh vždy vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru týchto kempov. Široká škála voľnočasových aktivít zasa spestruje denný režim detí, ktoré sa rozhodnú stráviť prázdniny práve týmto spôsobom a na tomto mieste.

Kemp sa dá objednať s ubytovaním a s plnou penziou alebo bez ubytovania.

Na kemp sa môžu prihlásiť dievčatá a chlapci od 6 do 16 rokov. 

Je možné prihlásiť sa na jeden alebo viac turnusov. Začiatok kempov je každú nedeľu o 17:00 hod., koniec v piatok okolo 16.00 hod.

Termíny kempov sú nasledovné:

1. kemp: 12.07 –  17.07. 2020, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2. kemp: 19.07 –  24.07. 2020, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
3. kemp: 26.07 – 31.07. 2020, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)
4. kemp: 02.08 – 07.08. 2019, Zemné (PRIHLÁSIŤ SA TU)

Prineste si so sebou:

Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šlapky a fotokópiu preukazu positenca.

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú infomovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

Všetci zúčastnení dostanú od nás darčeky:

 • NOVINKA – Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti detí. Prednášky vo voľnom čase a hra CASHFLOW (bežná cena kurzu spolu €340)
 • Plavba na rieke Váh (bežná cena €10) 
 • Jazda na koči (bežná cena €10) 
 • Tenisové kurty na celý týždeň (bežná cena €10) 
 • Strelnica (bežná cena €10/hod.)  
 • Švihadlo (bežná cena €15
 • Mini Band na posilňovanie (bežná cena €14 
 • Vyhodnotenie hráča alebo brankára so systémom CATAPULT (bežná cena €50/hod. 
 • Videoprezentácia –  cvičenia na výbušnú silu (bežná cena €95)
 • Fotky z kempu (bežná cena €10)
 • Videá z kempu (bežná cena €15)
CENA KEMPU ZAHŔŇA:
 • NOVINKA – Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti detí. Prednášky vo voľnom čase a hra CASHFLOW (bežná cena kurzu spolu €340)
 • ubytovanie v dome Károlyi alebo v ubytovni PD (bežná cena €8/deň spolu €40)
 • denne 3 tréningy, spolu 15 tréningových jednotiek (bežná cena 15x €10 Spolu: €150)
 • 4x strava za deň (bežná cena  €14/deň Spolu €70)
 • spoločenské besedy orientované na hlavnú tému kempu
 • spoločenské aktivity s animátormi
 • Plavba na rieke Váh (bežná cena €10)
 • Jazda na koči (bežná cena €10)
 • Ihriská, tenisové kurty, telocvičňa na celý týždeň (bežná cena €20)
 • Strelnica  (bežná cena €10/hod)
 • Švihadlo (bežná cena €15)
 • Mini Band na posilňovanie (bežná cena €14)
 • CATAPULT 1 x vyhodnotenie hráčskej a brankárskej výkonnosti na tréningu (bežná cena 1x €50/hod Spolu €50.)
 • Videoprezentácia – cvičenia na techniku hráča, brankára (bežná cena €95)
 • Fotky z kempu (bežná cena €10)
 • Osobné tréningové videá z kempu (bežná cena €15)
 • CENA KEMPU SPOLU:  € 849

    Vy zaplatíte za kemp len: 229,- €

Cena kempu bez ubytovania s vlastnou dopravou (len obedy a olovrant): 139,- €

 

Kempy sú kapacitou limitovaný, takže spolu s prihláškou prosíme zaplatiť aj zálohu 90€ za potvrdenie Vašej prihlášky.
Zálohu treba poslať  na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK46 5600 0000 0015 4558 3001 Prima banka. Pri prevode prosíme zadať meno Vašho dieťaťa. Táto záloha je nenávratná. V prípade ochorenia sa dá vymeniť termín kempu (po dohode s vedúcim kempu) alebo posielame športové oblečenie v tej cene.

Náš tím:

V neposlednom rade by sme Vám chceli predstaviť tím, ktorý sa stará o Vaše deti.

 • Mgr. Štefan Labay – učiteľ telesnej výchovy, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma
 • Benjamin Nagy – Universitný študent informatiky a biológie, futbalový tréner
 • Kantár Szilárd Mgr. – učiteľ telesnej výchovy a biológie, futbalový tréner s najvyššou licenciou UEFA Pro, tréner diploma z fitnessu, z plávania a z manažmentu
 • Németh Péter Mgr. – učitel telesnej výchovy a matematiky – tréner s UEFA futbalovou licenciou, pracovník centrumu voľného času v Kolárove
 • Tomáš Madarász – fitness tréner, futbalový tréner

Video z minulého ročníka:

Naše letné dobrodružné športové tábory sú realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja